Blitz Survival Games & Mega Walls MultiPlayer Server

משחק Blitz Survival ו Mega Walls בשרת HYPIXEL

Blitz Survival: משחק יחיד וגם קבוצתי. מטרת המשחק היא להיות השחקן האחרון ששורד ומנצח.

Mega Walls: משחק קבוצתי. מטרת המשחק להרוג את כל השחקנים מהקבוצה היריבה ולהיות הקבוצה המנצחת.